Πώς ο Θεός έδωσε τις Δέκα Εντολές στους εβραίους

Ο Θεός πήγε στους Γερμανούς και είπε
“έχω Εντολές για σας που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες
“Και οι Γερμανοί ρώτησαν: “τι είναι εντολές;”Και ο Θεός εξήγησε: “κανόνες ζωής”
“Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα;”
“Να μη σκοτώνετε”
“Να μη σκοτώνουμε; Δεν ενδιαφερόμαστε”

Έτσι Εκείνος πήγε στους Ιταλούς και είπε
“έχω Εντολές”
Και οι Ιταλοί ζήτησαν ένα παράδειγμα, και ο Κύριος είπε “να μην κλέβετε”
“Να μην κλέβουμε; δεν ενδιαφερόμαστε”

Τότε Εκείνος πήγε στους Γάλλους και είπε “έχω Εντολές”
Οι Γάλλοι ζήτησαν ένα παράδειγμα και ο Κύριος είπε “να μην επιθυμείτε τη γυναίκα του γείτονα”
“Να μην επιθυμούμε τη γυναίκα του γείτονα; δεν ενδιαφερόμαστε”

Τότε ο Κύριος πήγε στους Εβραίους και είπε, “έχω Εντολές”
“Εντολές;” ρώτησαν, “και πόσο κάνουν;”
“Είναι δωρεάν”
“Θα πάρουμε δέκα”

Leave a Reply